Matt Cuts Video: Backlinks Blijven Belangrijkste Ranking Factor Komende Jaren

In de volgende video van 5 mei 2014 kun je Matt Cutts horen zeggen dat backlinks de belangrijkste factor blijven de komende jaren maar dat het effect minder zal worden. Google begon in de jaren ’90 met het evalueren van backlinks die naar een website verwezen in plaats van alleen de inhoud, zoals andere zoekmachines deden.

Zullen backlinks straks niet meer werken?

De letterlijke woorden van Matt Cutts in de video: “I think backlinks still have many many years left”. Hiermee kunnen we er dus vanuit gaan dat het verkrijgen van goede backlinks nog lang gaat werken. In ieder geval zolang Google niet een andere manier vindt waarmee ze betere zoekresultaten kunnen verkrijgen en een algoritme ontwikkelen dat niet makkelijk te “gamen” is. In de praktijk zal dat moeilijk uit te voeren zijn. De enige manier waarop ze dat zouden kunnen doen naar mijn mening is door social proof mee te nemen als een ranking factor. Momenteel zegt Matt Cutts dat Twitter en Facebook social backlinks niet worden meegenomen in de zoek algoritmen wat zwaar in contradictie staan met het top ranking factoren onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd door SearchMetrics.com. Een verklaring kan zijn dat door toename van exposure er meer verkeer, interactie, time on-site, lage bounce rate en hogere authority ontstaat door kwalitatieve social sharing waardoor indirect de zoek posities stijgen. Let wel, dit zijn dus geen social backlinks waarbij getracht wordt de zoekmachine te “gamen” maar echte social shares van echte social media accounts die waardevolle content delen en zo dus viral kunnen gaan. Ondanks dat Matt Cutts dus zegt dat ze de social impulsen niet meenemen in de zoekresultaten lijkt me dit sterk. Ze kopen namelijk de data van Facebook en Twitter en hebben dus inzicht in de statistieken alsmede de statistieken van het geflopte Google+ project wat nog steeds niet van de grond is gekomen alle inspanningen tevergeefs. Waarom ze deze data dan niet zouden meenemen in de ranking factoren blijft mij niet helemaal duidelijk en is dus op zijn minst discutabel. Bovendien zegt Matt Cuts hier dat social backlinks wel worden meegenomen dus hij spreekt zichzelf daar tegen. Ook bestaat er nog zoiets als Social Graph wat in mijn ogen de belangrijkste ranking factor zou kunnen zijn nu en in de toekomst aangezien het verkrijgen van social links van echte social authority accounts moeilijk te verkijgen zijn (tenzij je bereid bent om deze mensen te betalen uiteraard).

us-ranking-factors-2013

Hoe zien de zoekresultaten eruit wanneer backlinks niet worden meegenomen in de ranking algoritmen?

Dit is een interessante vraag die Matt Cutts hier beantwoord. Blijkbaar hebben ze backlinks nodig om goede zoekresultaten voor te kunnen schotelen. Weer een belangrijke indicatie dat links zeer belangrijk zijn en zullen blijven. Deze vraag werd gesteld op 19 februari 2014.

Welke verschuivingen kunnen we zien in de algoritmen van Google?

Updates zoals Panda en Penguin laten een verschuiving zien naar belang van inhoud, interactie en relevantie.

Belangrijke wegingsfactoren post Panda, Penguin en Hummingbird zijn:

  • Bounce rate
  • Time on site
  • Relevantie backlink pages
  • Context, LSI Keywords, Thema van de site, Silo Structuur Website
  • Natuurlijke keyword anchor verdeling, niet teveel keyword anchors maar ook niet gerichte keyword anchors en naked URL´s (eg. www.site.nl etc)
  • Natuurlijke zoekwoorddichtheid op de site. Geen keyword stuffing of verstoppen van zoekwoorden op de site.
  • Geeft het artikel antwoord op een vraag, wordt er een oplossing geboden of meerwaarde ten opzichte van andere artikelen?
  • Authority van een site. Sites met authority hebben een hogere Trust Rank en ranken daardoor bij voorbaat hoger dan sites met lage authority.
  • Author Rank; Wanneer met Schema.org is aangegeven wie het artikel geschreven heeft dan kan hier ook Trust waarde aan worden toegekend en dit zal helpen om het artikel hoger te waarderen.

Dit was een kleine visie op de toekomst van linkbuilding en de relevantie van bepaalde backlinks. Mochten jullie op-, aanmerkingen of aanvullingen hebben, laat het weten in de comments.